Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť Reklamačný protokol (viď nižšie).
Vyplnený protokol bude automaticky zaslaný na Vašu emailovú adresu.
Je potrebné ho vytlačiť, podpísať a zaslať na našu adresu spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe.
Záručné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach článok VII.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL